amming-220

Vil ha flere ammekyndige helsestasjoner!

En oversikt over ammekyndige helsestasjoner (pdf) viser at det kun er 14 helsestasjoner som er klassifisert som ammekyndig. Vi trenger flere ammekyndige helsestasjoner og nå starter Liv laga en aksjon for å få det til! 

I en nylig rapport fra Helsetilsynet, viser det store sprik i barselomsorgen i Norge. Herunder også oppfølgingen hos den nybakte – ammende – mor.

At mødre blir sendt hjem for tidlig, kan føre til store ammeproblemer. Dette sammen med manglende, og ikke minst; kyndig oppfølging, fører ofte til at mødre gir opp ammingen for tidlig.

Hvordan bli en ammekyndig helsestasjon?

Nasjonalt kompetansesenter for amming har i samarbeid med LaH (Landsgruppen av helsesøstre) utarbeidet faglige retningslinjer for ammeveiledning ved helsestasjoner. Retningslinjene tar utgangspunkt i Mor-barn-vennlige initiativ og WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming og er tilpasset forholdene i helsestasjonstjenesten. Retningslinjene består av seks punkter som samlet utgjør en kvalitetsstandard for ammeveiledning. Helsestasjoner som arbeider i samsvar med denne kvalitetsstandarden vil bli sertifisert som Ammekyndig helsestasjon.

For å oppnå dette må den enkelte helsestasjon:

  • Utarbeide en skriftlig prosedyre som konkret beskriver hvordan faglige retningslinjer forammeveiledning skal iverksettes.
  • Ansatte ved helsestasjonen skal ha oppdaterte kunnskaper om ammeveiledning. Evalueringen av helsestasjonene fokuserer på at de faglige retningslinjene følges og at man i praksisviser kunnskapsbasert ammeveiledning.

Aksjon «Flere ammekyndige helsestasjoner»

Liv laga har startet en aksjon: Flere ammekyndige helsestasjoner, og målet vårt er at flere og flere helsestasjoner skal bli ammekyndig.
Vi er avhengig av at brukere tipser oss og kommer med innspill. Personlige erfaringer er den beste motivasjonen!

Fortell om hva du har opplevd og/eller om hvordan aksjonen bør arbeide.

Du kan gi dine innspill i kommentarfeltet nederst, per e-post info@liv-laga.no eller via sosiale medier:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *