Illustrasjonfoto: Nasir Kahn

Doula: ny-gammel skikk

I moderne fødselsomsorg er det ofte at fødekvinnen og fødselshjelperne ikke kjenner hverandre fra før. Da er det spesielt viktig at fødekvinnen ledsages av en hun kjenner, stoler på, og som kan støtte henne gjennom fødselen.

Ordet doula kommer fra gresk og betyr «kvinne som gir omsorg». Fra urgammel tid har kvinner som har erfaring med barnefødsler hjulpet andre kvinner. En doula er en kvinne som har erfaring med fødsler og er opplært til å gi støtte og informasjon til kvinnen og hennes nærmeste under graviditet, fødsel og barseltid.

Doulaen har ikke noe medisinsk ansvar og gir ingen medisinske råd. Det skal jordmor og lege gjøre. En doula vil forsøke å tilføre kvinnen en positiv og trygg fødselsopplevelse, som foreldrene kan minnes med glede.

Doulautdanning

Doulanen har nesten ikke vært tilstede på norske fødesteder, men dette er i ferd med å snu. I høst arrangerte Fødsel i Fokus det første offisielle doulakurset her i Norge, og åtte kvinner er nå i ferd med å opparbeide seg sine første doulaerfaringer. Ønsker du selv å bli doula, men gikk glipp av dette kurset? I vår får du en ny sjanse: Fødsel i Fokus arrangerer kurs i mars i Oslo.

Både i Sverige og i Danmark er det flere doulaer som har holdt på lenge, og Liv laga ser med glede at det nå er økt interesse for doula utdanning her i Norge.

Erfaringer fra andre land tilsier at tilstedeværelsen av en doula har stor positiv effekt på hele fødselsopplevelsen. Ofte trengs mindre smertestillende, og mange partnere føler at det er godt med noen som kan dele opplevelsen og gi støtte.

Minoritetskvinner

Liv laga ønsker i løpet av 2009 å sette i gang et prosjekt der minoritetskvinner tar doulautdanning for å fungere både som doula, språktolk og kulturtolk under fødsler der mor ikke snakker godt norsk. Forskning viser at kvinner med dårlige norskkunnskaper i en del tilfeller får for dårlig oppfølging både under svangerskap og fødselen.

Bredt samarbeid

Vi vil i prosjektet samarbeide tett med andre organisasjoner, både fagforeninger, kvinneorganisasjoner og organisasjoner for ulike etniske bakgrunner. Myndighetene blir også viktige samarbeidspartnere og vi har allerede fått svært positive tilbakemeldinger på prosjektet. Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har bedt departementet så raskt som mulig om å etablere et prøveprosjekt med en slik doulaordning.

Rekruttering

Vi kommer i løpet av våren til aktivt å rekruttere kvinner vi tror kan passe i en slik rolle, kjenner du noen så ta kontakt! De må ha født selv, ha god kjennskap til norsk kultur og språk, og ha et ønske om å hjelpe andre kvinner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *