Lokallag

Vi vil vite hvor din sko trykker! Vi vil vite mest mulig om omsorgen i alle deler av landet. Og vi er avhengige av lokale ører, øyne og hender for å kunne påvirke helsetjenestene. Derfor vil vi gjerne ha aktive medlemmer og lokallag i alle fylker.

Et lokallag kan for eksempel:

  • arrangere seminarer og møter om aktuelle tema
  • arrangere møter mellom brukere og ansvarlige myndigheter (kommune, sykehus, helseforetak)
  • delta i den lokale debatten med leserinnlegg i lokalaviser o.l.
  • samle inn brukerhistorier og erfaringer fra det lokale fødetilbudet

Kanskje er andre aktiviteter og tiltak mer aktuelle i deres nærmiljø? Bestem selv! Lokallagets utstrekning (bygd, kommune, fylke) og aktivitetsnivå bestemmer dere selv.

Har du lyst til å dra i gang et lokalt arbeid, ta kontakt med oss! Vi kan sette deg i kontakt med andre medlemmer i ditt område, gi deg råd og tips, sende deg informasjonsmateriell til verving, m.m.

For å danne et lokallag må det arrangeres et stiftelsesmøte. Protokoll fra stiftelsesmøtet sendes sentralstyret. Det må velges et styre på minimum tre personer, og lokallagsleder må være medlem og delta i diskusjonen i på medlemsforumet. Lokallaget må arrangere årsmøte og velge styre innen 1. april hvert år. Medlemsansvarlig i styret vil være behjelpelig med tips og råd ang stiftelsesmøtet.

Hvis du ikke kan/ønsker starte lokallag, men likevel gjerne vil bidra aktivt har vi flere muligheter til dét. Det beste er at du blir medlem av vårt Internettforum, se e-posten du fikk ved innmelding.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *