Illustrasjon, Stortinget

Stortinget avgjør: bedre eller dårligere fødselsomsorg?

Torsdag 28. mai avgjør Stortinget morgendagens tilbud til fødende og nyfødte. Brukerorganisasjonene frykter at regjeringspartiene stemmer ned de borgerliges forslag.

– Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet» og komiteens innstilling om denne har flere gode forslag. Helsedepartementet og komiteen har tatt med mange av våre innspill. Men dette hjelper lite hvis Stortinget og regjeringen ikke følger opp med vedtak og handling, sier leder for Liv laga, Ingeborg Altern Vedal.

Korte fakta

Årlig fødes 60.000 barn i Norge, antallet er stigende.

Det er stort sett trygt å føde barn i Norge, men helsetilbudet til gravide, fødende og barselfamilier er en del steder blitt dårligere de siste årene. Dette går ut over brukernes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Regjeringen startet for over to år siden arbeidet med en ny plan for helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Planen ble i stedet til stortingsmelding 12 «En gledelig begivenhet».

Meldingen behandles i Stortinget torsdag 28. mai.

Liv laga er en nasjonal brukerorganisasjon av og for foreldre og vordende foreldre. Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal få den omsorg de trenger, bli møtt med respekt for sine valg og ønsker, og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.
http://liv-laga.no/

Ammehjelpen er en frivillig humanitær organisasjon. Gjennom mor-til-mor-kontakt gir de gratis råd og støtte til ammende mødre. Ammehjelpen verner og fremmer også amming gjennom å påvirke rammebetingelser, holdninger og kunnskap om amming nasjonalt og internasjonalt.
http://ammehjelpen.no/

Fødsel i Fokus er en interesseorganisasjon som arbeider for at svangerskap og fødsel skal sees på som en normal fysiologisk prosess, for reelle valgmuligheter til fødested, for individuell omsorg og informerte valg, og mot sentralisering av fødselsomsorgen.
http://fodselifokus.no/

Barsleomsorg uten amming

Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg – står sammen med de andre brukerorganisasjonene, Ammehjelpen og Fødsel i Fokus. Alle tre har i flere år etterlyst bedre barselomsorg og ble skuffet da de leste stortingsmeldingen.

Bilde av Vibeke

– Amming er helt sentralt i barseltiden, men nevnes knapt i kapittelet om «familievennlig barselomsorg. Jordmødrene og barnepleierne må ha kunnskap om amming og veiledning, og tid og ro for å kunne hjelpe mødrene sier Vibeke Høgseth, leder i Ammehjelpen.

Hun er glad for at komiteen er enig i at ingen mødre bør sendes hjem før ammingen eller flaskemating – der dét er riktig, er godt etablert, eller at fødestedet har forsikret seg om at kvinnen får god oppfølging.

– Barsel har vært en salderingspost lenge og konsekvensene er store for mange nybakte familier. Derfor etterlyser vi nå handling. Helseforetakene må få pålegg om å følge Stortingets anvisninger, sier Høgseth.

Bare fagre ord

bilde av IAV

Liv laga fremhever tre forslag som spesielt viktige: Flere jordmorstudenter, en ny tilskuddsordning og følgetjeneste.

– Hvis de rød-grønne partiene stemmer ned disse forslagene, spør jeg: Hvordan har de da tenkt å gjennomføre løftene i stortingsmeldingen?

Brukerne er svært glade for at komiteen tar til orde for en ny finansieringsordning.

I dag er det dårlig butikk for sykehusene med naturlige fødsler. En ukomplisert fødsel gir lite refusjon, mens fødsler som krever riestimulering, tangforløsning og sying av rifter gir bedre inntjening. Dette gjør at en fødsel som oppleves som skremmende og vond for fødekvinnen og hennes ledsager lønner seg for sykehuset. «Mykenhetene» som har spesialisert seg på naturlige fødsler er under stadig press fordi de er ulønnsomme for helseforetakene. Fødeloftet i Stavanger og Storken i Bergen er blant tilbudene som forringes, og det haster med å få en ny ordning på plass, sier Altern Vedal.

Hun oppfordrer derfor Stortinget til å legge press på regjeringen i denne saken.

Valgår

Liv laga frykter at valget til høsten vil forsinke prosessen.

Saken har ligget hos regjeringen i to år. Tilbudet er mange steder blitt dårligere i denne perioden. Regjeringen må handle raskt og sende saken videre til Helsedirektoratet, slik at saken ikke blir liggende brakk i det politiske apparatet gjennom valget, sier Altern Vedal.

Hun mener at kvinnehelse ikke er høyt prioritert.

Det ligger mye forebygging i god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Slik forebygging kan ha livsvarig effekt, og det lønner seg samfunnsøkonomisk og menneskelig. Det handler om å gi familiene en god og trygg start, sier lederen i Liv laga.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss!

Liv laga: Ingeborg Altern Vedal, mobil 41 22 30 25. Trykkekvalitet: alvorlig bilde og smilebilde.

Ammehjelpen: Vibeke L. S. Høgseth, mobil 404 84 292 Smilebilde

Fødsel i fokus: Erja Ester Lilja Perera, mobil 40 24 11 72

Nyttige lenker

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *