Orkdal trues

Ledelsen ved St. Olavs hospital vil kutte mest mulig i tilbudet på Orkdal fødeavdeling. Det nye sykehuset i Trondheim er for dyrt og sparetiltakene i hele helseforetaket er tøffe. Føden på Orkdal rammes så kraftig at det ser ut som om St. Olav vil nedgradere fødeavdelingen til ei fødestue eller legge ned hele tilbudet.

Endringene er stikk i strid med vedtak i styret i Helse Midt-Norge: «Fødeavdelingen ved Orkdal Sjukehus opprettholdes» (sak 25/07 pdf). Dette ble vedtatt etter utredninger om fødestuedrift eller nedleggelse.

St. Olav vil fjerne tilbudet om ultralyd ved Orkdal, trass i at avdelingen har nødvendig kompetanse med to nyutdannede og godkjente UL-jormødre. Foretaket vil kutte gynekologvakt i helgene, dvs. at de stenger fødeavdelingen og har bare et barseltilbud. De som føder i helgene må kjøre videre til St. Olav. Dette kommer i tillegg til mulig sommerstenging i to-tre måneder! Fødselstallet ved Orkdal kommer til å bli kraftig redusert og da er ikke argumentene om nedgradering og nedleggelse langt unna!

Se artikkel i Tidens krav

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *