Årsmøtet 2009

Årsmøtet 2009 vil bli holdt i Oslo søndag 19. april klokka 14. Kom gjerne allerede klokka 12 og spis lunsj med oss! Kom helst uansett i god tid slik at møtet kan starte presist. Møtet holdes i St. Olavs gate 23, se kart for veibeskrivelse. Se også saksliste.

Vi vil gjerne vite om du kommer. Takk for at du melder fra på dette skjemaet!

Program

Vi måtte dessverre droppe ideen om seminar, men inviterer deg herved til å komme til lunsj klokka 12. Ta med et slag pålegg, vi holder brød og drikke. Vi satser på et hyggelig samvær der vi kan bli bedre kjent og gjerne diskutere og idémyldre om Liv lagas arbeid. Deretter, kl 14, starter den formelle delen av møtet der vi bl.a. skal behandle budsjett for neste periode og velge nytt styre. Underveis i møtet serverer vi sodd (kjøttsuppe).

Formell innkalling ble sendt medlemmene 17. februar. Saker som skal behandles på årsmøtet må være meldt skriftlig senest 3 uker før møtetidspunkt. Fullstendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene via våre nettsider senest 2 uker før årsmøtet. Se også våre vedtekter.

Husk å betale kontingent i forkant. For at kontingenten skal være registrert hos oss, må den være betalt innen fredag kl 15.

Forslag til styrekandidater meldes til valgkomiteen.

Innkalling til årsmøte 2009

(sendt per e-post 17. februar)

Årsmøtet holdes i år i Oslo 19. april 2009. Det vil komme nærmere beskjed om adresse og tidsramme.

Årsmøtet omtales spesielt i §5 i vedtektene.
http://liv-laga.no/index.php/om-liv-laga/arsmote-og-styre/vedtekter

Årsmøtet skal avholdes innen 1. juni , og innkalling skal sendes senest 6 uker før møtetidspunktet.

Både støttemedlemmer og medlemmer har møterett på årsmøtet, kun medlemmer har stemmerett. For å ha stemmerett må medlemsavgiften være betalt.

Årsmøtet har følgende dagsorden:
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
• Godkjenning av representanter
• Drøfte og godkjenne årsmelding
• Drøfte og godkjenne regnskap
• Drøfte og godkjenne arbeidsplan for neste periode
• Drøfte og godkjenne budsjett for neste periode
• Innkomne saker, herunde også vedtektsendringer
• Valg av styre, valgkomitè og revisor.

Dersom du har saker du ønsker skal behandles på årsmøtet må disse meldes senest 3 uker før møtetidspunkt, dvs innen 29. mars. Fullstendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene senest 5. april.

Vi håper du har tid og anledning til å komme!

Ved spørsmål kontakt oss på info@liv-laga.no, eller per telefon:
http://liv-laga.no/index.php/om-liv-laga/arsmote-og-styre/styret

Vennlig hilsen

Styret i Liv laga

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *