Meld deg inn!

Meld deg inn!

Hvis du melder deg inn i Liv laga støtter du oss moralsk og økonomisk. Er du usikker på om Liv laga er verdt ditt medlemskap og engasjement? Vi håper du blir overbevist av argumentene under! Har du spørsmål er det bare å ta kontakt.

Hvorfor støtte Liv laga?Illustrasjonsbilde, vordende foreldre

Vi jobber for en viktig og god sak: at alle som føder barn i Norge skal få gjøre det tryggest mulig – at det å få barn skal bli en positiv opplevelse.

God svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg forebygger sykdom og skade hos mor og barnet, og legger til rette for en best mulig start på familieforøkelsen. Mors helse i svangerskapet er viktig for barnets helse som voksen, god svangerskapsomsorg er godt folkehelsearbeid – forebygging i generasjoner!

Det er 60.000 gravide kvinner hvert år. Målt i antall døgnopphold på sykehus er fødende den fjerde største «pasientgruppa». Denne store brukergruppa trenger et sterkt talerør overfor myndigheter og fagmiljø.

Liv laga er en ung organisasjon, med knappe ressurser. Vi trenger støtte for å kunne fortsette arbeidet!

Hvorfor bli støttemedlem eller vanlig medlem?

Som medlem får du mulighet til å påvirke Liv lagas arbeid – og morgendagens svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg! Som aktivt medlem får du verdifull politisk erfaring og organisasjonserfaring, og blir kjent med mange flotte folk!

Illustrasjonbilde, glad morGjennom Liv laga kan du ta initiativ til prosjekter som kan hjelpe brukere, f.eks. gjennom «likmannsarbeid» slik som Ammehjelpen.

Liv laga er en demokratisk organisasjon. Med en stor medlemsmasse er det lettere å ivareta og representere mangfoldet av brukere. Vi trenger innspill fra flere «typer» brukere.

Liv laga jobber for en flyktig brukergruppe. Hele tiden kommer det nye brukere vi må nå ut til. Mange har ikke hørt om Liv laga. Desto viktigere er det at de som vet om oss – både brukere, pårørende og fagfolk – melder seg inn. Vi er veldig glade for stabile medlemmer som er engasjert i saken utover sin egen småbarnstid!

Ditt medlemskap hjelper oss økonomisk: I tillegg til kontingenten vil medlemskapet føre til økt offentlig tilskudd. Vi får driftstilskudd fra Barne- og familiedirektoratet og dette tilskuddet er medlemsbasert.

Hva går pengene til?

Fordi vi får offentlig driftstilskudd er vi underlagt strenge regler til regnskapsføring og revisjon. Derfor går deler av ressursene våre til ekstern regnskapsfører og offentlig godkjent revisor. Andre utgifter er knyttet til nettsidene, trykking av informasjonsmateriell, utseendelse av dette, m.m.

Mye av arbeidet vi gjør er frivillig arbeid, dvs. ubetalt arbeid på fritiden. Som småbarnsforeldre har vi begrenset med egen fritid. Vi har ingen ansatte. Uten et sekretariat blir det mye arbeid på et lite styre. Vi har derfor «kjøpt fri» styremedlemmer fra annet arbeid slik at de kan bruke mer tid Liv laga. Det er ingen som tjener seg rike på verv i Liv laga, våre vanlige jobber er mer lønnsomme.

Vi bruker mest tid på politisk arbeid, dvs. lobbyvirksomhet. Vi skriver bl.a. høringssvar og deltar som brukerrepresentant i ulike grupper og råd. Les om litt av det vi har arbeidet med og oppnådd: For å bedre lokalt må vi jobbe nasjonalt,  Liv lagas lobbyarbeid og  Høringer. I tillegg svarer vi på henvendelser fra andre brukere, media, myndigheter og fagmiljø. En del ressurser går med til PR-arbeid og til å bygge opp organisasjonen, samt ulike prosjekter.

Hvis du vil vite mer finner du arbeidsplaner, årsrapporter, budsjett og regnskap under Formelt. Medlemmer kan få tilsendt styrereferat.

Betaling

Medlemskapet koster 100 kroner for støttemedlemmer og 200 kroner for vanlige medlemmer. Du kan gjerne betale med én gang du melder deg inn, du trenger ikke vente på faktura. Liv laga sparer penger hvis du betaler uten faktura. Ved årsskiftet kan du også betale kontingent for det nye året uten å vente på faktura. Hvis du trenger bilag til regnskapet e.l. kan du vente på fakturaen. Vår regnskapsfører sender ut fakturaer i starten av året, og deretter fortløpende etter hvert som folk melder seg inn.

Merk betalingen med fullt navn til medlemmet kontingenten er for.

Vårt kontonummer 1254 05 43508
Lim inn i nettbank 12540543508

Les mer om de ulike medlemskapene.

Hvis du ikke har betalt medlemskapet for i år er det fint om du betaler kontingenten til vår konto så snart som mulig. Hvis du er usikker på om du har betalt, ta kontakt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *