banner med baby

Introduksjon til Liv laga

Liv laga er en nasjonal brukerorganisasjon av og for foreldre og vordende foreldre i hele Norge. Alle som støtter arbeidet vårt kan bli medlemmer.

Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal:

  • få den omsorg de trenger
  • bli møtt med respekt for sine valg og ønsker
  • være og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid

En investering

Vi mener at samfunnet har råd til og bruk for en god oppfølging av gravide, en trygg ramme rundt fødselen, og god omsorg i barseltiden. Dette er en god samfunnsøkonomisk investering. Et trygt svangerskap og en positiv fødselsopplevelse legger grunnlaget for en god start på livet som familie, og kan forebygge fysiske, psykiske og sosiale problemer hos både barnet og foreldrene.

Mange er fornøyde med helsetjenestene for gravide, fødende og barselfamilier. Vi vil jobbe for at alle blir det! Vil du hjelpe oss?

Støtt arbeidet

Du kan støtte arbeidet vårt ved å bli støttemedlem, vanlig medlem eller annonsør. Organisasjoner og bedrifter kan også bli medlem i Liv laga. Du er også hjertelig velkommen til å ta aktivt del i kampen for best mulige tjenester. Vi er spredt geografisk, men samles i et medlemsforum på Internett. Forumet fungerer godt som en arena for idémyldring og diskusjon. Dermed er det også kort vei mellom medlemmene og styret, og alle medlemmer som ønsker kan påvirke arbeidet direkte.

Brukerrepresentasjon

Uten å lytte til brukerne kan ikke helsevesenet yte tjenester av god kvalitet. Derfor er det viktig at vi har brukerrepresentanter både på regionalt og lokalt plan. Vi arbeider for å få foreldre representert i brukerutvalg. Både fagfolk og beslutningstakere er interessert i hva brukerne mener og vi vinner gehør for våre saker.

Vi er representert i Nasjonalt råd for fødselsomsorg og har skrevet flere høringsuttalelser. Liv laga har hyppig kontakt med sentrale byråkrater og politikere. I tillegg samarbeider vi med andre frivillige organisasjoner og fagforeninger. Blant dem er Fødsel i Fokus, Ammehjelpen og Den norske jordmorforening.

Vi håper å høre fra deg og vil gjerne ha deg med!

HistorikkLogo, Aksjon mot fødekaos

Liv laga ble stiftet 4. mars 2008. Arbeidet i organisasjonen bygger på to ad-hoc aksjoner: Aksjonen mot sommerstenging i Narvik i 2007, og Aksjon mot fødekaos som startet i Oslo etter kaos på Ullevål vinteren og våren 2006. Denne aksjonen ble etter hvert nasjonal og etter to år ble arbeidet formalisert med stiftingen av Liv laga.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *