Saksliste årsmøte 2010

Årsmøtet holdes i Oslo søndag 9. mai, kl 1230. Oppmøte fra kl 12. Sted: Frivillighet Norges lokaler i Storgata 10b – inngang Skippergata 35. Ta heisen nærmest trappa til 7. etasje. Vis større kart

Vi antar at møtet varer i et par timer. Enkel servering (frukt og kjeks). Sakslisten er forløpig og vil bli oppdatert senest 2. mai. Det ligger lenker til de aktuelle sakene under hvert punkt. Skriv gjerne ut sakspapirene selv da vi ha begrenset kapasitet. Vi kommer også til å vise sakspapirene på en framviser under møtet. Gi oss beskjed på info@liv-laga.no hvis du likevel ønsker at vi tar med utskrift av sakspapirene. Meld deg gjerne på via Facebook om du har en konto der. G

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.
 3. Konstituering av årsmøtet. (Godkjenning av representanter/delegater).
 4. Godkjenning av årsmelding for 2009.
 5. Godkjenning av regnskap for 2009 (pdf). Signert versjon vil bli lagt fram på årsmøtet.
 6. Valg av styre. Komiteens innstilling: Leder: Guro Kjølstad Røste Nestleder: Ingeborg Altern Vedal Sekretær/kasserer: Siv-Lise Bendixen Stærk Medlem: Susanne Kleppa
 7. Godkjenning av arbeidsplan for 2010.
 8. Godkjenning av budsjett for 2010.
 9. Innkomne saker
  1. Endring av visjon:
   føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid
   blir til
   være og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid
  2. Vedtekstendring:
   Medlemmer som ikke har betalt kontingent gjennom to år får et skriftlig varsel om at de vil bli utmeldt, og blir så automatisk utmeldt en måned etter dette
  3. Årsmøtet 2011 / delegering:
   Enten må vi avholde årsmøte rett på nyåret eller så må årsmøtet delegere evt. vedtektene endres slik at styret får øverste ansvar for budsjett og arbeidsplan etc, pga. Bufdirs tidsfrister.
  4. Frivillige:
   Hvordan inspirere frivillige til innsats? Lage en plan som kan vedtas eller bare be om innspill, ha en diskusjon/idemyldring.
 10. Valg av valgkomité
 11. Valg av revisor: Revisjonsselskapet K-TEAM AS se også Villighetserklæring (pdf)

Saksliste årsmøte 2009

Årsmøtet holdes i Oslo søndag 19. april, se mer informasjon om årsmøtet. Saksliste er nå klar, med lenker til de aktuelle sakene.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.

3. Konstituering av årsmøtet. (Godkjenning av representanter/delegater).

4. Godkjenning av årsmelding for 2008.

5. Godkjenning av regnskap for 2008 (pdf).

6. Godkjenning av arbeidsplan for 2009.

7. Godkjenning av budsjett for 2009. (Budsjettet er ikke godkjent av styert og må derfor sees på som en kladd.)

8. Innkomne saker

a. organisasjoner og bedrifter som medlemmer

b. retningslinjer for lokallag

c. godtgjøring til styret og andre som jobber, evt. ansette noen (kommer inn under arbeidsplan og budsjett)

d. sponsor

e. rekruttering av aktive medlemmer, bruk av forumet etc

f. vedtektsendring – presisering av tekst i § 2

9. Valg av styre

10. Valg av valgkomité

11. Valg av revisor

 

Introduksjon til Liv laga

Liv laga er en nasjonal brukerorganisasjon av og for foreldre og vordende foreldre i hele Norge. Alle som støtter arbeidet vårt kan bli medlemmer.

Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal:

 • få den omsorg de trenger
 • bli møtt med respekt for sine valg og ønsker
 • være og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid

Fortsett å lese Introduksjon til Liv laga