Sponsorer søkes


Til potensielle sponsorer

Liv laga en brukerorganisasjon for foreldre og vordende foreldre. Vi arbeider for bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Arbeidet har siden oppstarten vært basert på stor innsats fra styret og andre frivillige. Dessverre er behovet større enn ressursene – vi strekker ikke til overalt der vi gjerne skulle gjort en innsats. Liv lagas framtid er avhengig av at noen står for den daglige drift, og ikke bare arbeider kvelder ved siden av jobb og familie.

Vi har fått noe driftstilskudd fra Barne- og familiedirektoratet, men ser nå etter alternative finansieringskilder slik at vi har flere ben å stå på. Med et bedre økonomisk grunnlag kan vi øke arbeidsmengden og ivareta innsatsen som vi allerede har lagt ned.

Vi leter derfor etter sponsor. Er dette interessant for din bedrift? Er småbarnsforeldre i deres målgruppe? Vi håper dere vil støtte arbeidet vårt, til fordel for deres kunder.

Vi kan bl.a. tilby:

  • logo, omtale og lenke på våre nettsider
  • annonse på nettsider og i medlemsblad
  • redaksjonelt stoff til deres internavis, intranett e.l.
  • foredrag om arbeidet vårt, helsetjenestene etc.

Dere kan også bruke samarbeidet med oss i ekstern profilering, og gjennom støtte til Liv laga vise at dere tar samfunnsansvar.

Det er etter den nye markedsføringsloven tillatt med tilgift. Det betyr at en produsent f.eks. kan legge på et lite beløp per produkt, at dette går til en organisasjon og at produsenten kan markedsføre produktet med dette. F.eks. «Kjøp vårt produkt og støtt Liv laga.» Kanskje kan dette være aktuelt for dere?

Er du usikker på om Liv laga er verdt din støtte? Kanskje kan våre argumenter for å tegne medlemskap overbevise deg?

Ta kontakt med oss om du/dere ønsker et samarbeid.

Enkeltarrangement

Hvis en langsiktig sponsoravtale ikke er aktuelt for din bedrift, passer kanskje sponsing av enkeltarrangement bedre? Høsten 2010 skal vi arrangere et seminar om utdanning av flerkulturelle doulaer. Deltakere på arrangementet vil være både brukere og fagfolk. Informasjonsmateriell skal bl.a. sendes til alle helsestasjoner i Oslo. Ønsker dere å delfinansiere dette arrangementet og slik støtte arbeidet for trygge helsetjenester for gravide flyktninger, asylsøkere og innvandrerkvinner?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *