Årsmelding 2009


Mål for lokallag

1) Arbeide for å sikre tilbudet lokalt ved å hindre feriestenging, nedgradering, stenging av enheter og avdelinger. Støtte lokale aksjoner.

Liv laga Rogaland ble stiftet 4. mai 2009 og er Liv lagas første lokallag. I forkant av stiftelsesmøtet hadde lokale krefter jobbet intenst og vært flere ganger i media for å forsøke å hindre kutt i stillinger som sterkt ville påvirke virksomheten ved Stavangers alternative fødeenhet: Fødeloftet. Lokallaget var særlig aktive på vårparten frem mot sommerferien, for å forsøke å hindre at tilbudet lokalt ble dårligere. Det ble blant annet arrangert et fakkeltog og skrevet flere leserinnlegg og en kronikk i Stavanger Aftenblad. Lokallaget er representert i sentralstyret ved Susanne Kleppa, og er aktive i forumet.

I Narvik har Eva Vassdal Sørensen fortsatt sin kontakt med Aksjonskomiteen for Narvik sykehus. Gjennom møter og samarbeid med lokale medlemmer, andre organisasjoner og tillitsvalgte har man lykkes nok en gang i å hindre sommerstenging.

2) Arbeide for en bedring av tilbudet, spesielt i barselomsorgen.

Arbeidet lokalt har så langt vært rettet mot fødetilbudet. I Stavanger får de vedtatte endringene i Fødeloftet sannsynligvis også direkte konsekvenser for barselomsorgen ved at familierommene fjernes. Liv laga har forsøkt å hindre slike kutt også i barseltilbudet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *