Årsmelding 2009

3. Oppsummering

Liv laga er en fersk og liten organisasjon, og det er mange ting vi gjerne skulle tatt fatt i. Flertallet av styremedlemmer er i full jobb i tillegg til små barn, og dette har gjort at aktivitetsnivået har vært noe lavere i år enn i fjor. Når vi har måttet prioritere har vi derfor valgt å konsentrere oss om det som vil få positive virkninger for flest mulig, dvs politikk og planarbeid. Deltakelse i Nasjonalt råd for fødselsomsorg har vært en prioritert arena.

Tilskudd fra Bufdir har gjort det mulig å lønne Ingeborg på timebasis for noe av det arbeidet hun har gjort. Videre økonomisk støtte fra offentlig etater er en forutsetning dersom vi skal opprettholde dagens aktivitetsnivå, især arbeidet opp mot politiske myndigheter ifht utforming av helsetilbudet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *