Sammen for starten – lokalt og nasjonalt

Liv laga har glede av å invitere dere til seminar i Oslo søndag 20. november. Alle som påtar seg verv gjennom Liv laga får dekket reisen.

Meld deg på

Plakat om seminaretInviter gjerne med venner og bekjente, enten du skal delta selv eller ikke. Send dem en e-post med lenke hit, del lenken i sosiale medier, inviter til arrangementet via Facebook FB-logo . Siste nytt: Last ned plakakt/løpeseddel (pdf)  og del den ut!

For hvem?

Alle våre medlemmer og andre som vil jobbe for bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i sitt nærmiljø og/eller sin landsdel. Kanskje er du medlem i Fødsel i Fokus, Ammehjelpen, Ung Sanitet, Kvinne- og familieforbundet, Bygdekvinnelaget eller en annen organisasjon som jobber med kvinnehelse og familiepolitikk?

Har du en baby som må være med? Ikke noe problem

Tema

1. Brukerrepresentasjon

Regionale helseforetak, sykehus og kommuner har en rekke råd og utvalg der de må og/eller gjerne vil ha brukerne av tjenestene representert. Disse brukerrepresentantene skal fortelle hvordan brukerne oppfatter helsetilbudet og hva brukerne trenger/ønsker. De skal passe på at helseforetakene og kommunene tar hensyn til brukerne når helsetjenestene skal forandres osv. Å få være brukerrepresentant er å få mulighet til å direkte påvirke hva slags omsorg du selv og andre brukere skal få!

På seminaret vil du lære mer om slike verv og kan dele dine evt. erfaringer. Norgeskart over RHF

2. Regionalt arbeid

Liv laga ønsker å danne 4-5 regionlag på seminaret. Lagene skal arbeide lokalt, i fylkene og i regionene med å bevare gode tilbud og forbedre de dårlige. Utover dét er arbeidet opp til hvert enkelt lag De kan f.eks. arrangere møter, holde appeller, skrive leserinnlegg, dele ut informasjon, rekruttere medlemmer og brukerrepresentanter osv. Vi vil gjerne at lagene samarbeider med andre relevante organisasjoner og aksjonsgrupper. Det må være minst 3 fra hver region for å kunne danne et lag.

På seminaret vil du sammen med andre fra ditt område få idemyldre om hvordan dere kan jobbe sammen hos dere. Du vil få høre hvordan andre har løst utfordringer og hente inspirasjon til egen innsats.

Hvor?

Lokalene til Frivillighet Norge, St. Olavs gate 25 i Oslo.

Pris

Seminaret, inkl. lunsj, er gratis. Bli gjerne med på middag lørdag og søndag. Middagene dekker du selv.

Vi dekker billigst mulig reise for medlemmer av Liv laga som har eller er villig til å påta seg verv i et regionalt lag eller som brukerrepresentant.

Er du ikke medlem ennå? Meld deg inn her.

Program

Lørdag kveld: Felles bli-kjent-middag for dem som har tid og lyst.

Søndag 20. november:

Start Slutt Programpost
11:00 11:30 Velkommen, presentasjon av deltakere etc
11:30 13:30 Brukerrepresentasjon
13:30 14:15 Enkel lunsj
14:15 16:15 Regionalt arbeid
16:15 17:00 Oppsummering og avsluttning
17   Felles middag på rimelig restaurant for dem som har tid og lyst.

Påmelding

Bruk påmeldingsskjema.

Brenner du for bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, men vil ikke brenne deg ut? Møt likesinnede, bli inspirert og få nye kampfeller og venner! 23 Velkommen!

brukerkonferansen-stripe

Foredrag om IKT

Alle fødeinstitusjoner bruker datasystemer i større eller mindre grad. Liv laga har holdt foredrag for jordmødre o.a. om hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan brukes til å bidra til trygge fødsler.

CSAM leverer datasystemer for føde- og barseljournal, Partus, til bl.a. Helse Størst og Helse Nord. I februar 2011 var kundene deres samlet til et to-dagerskonferanse. Liv laga ble bedt om å gi brukernes perspektiv på hvordan IT kan bidra til å sikre kvalitet og informasjon.

Tidligere leder Ingeborg Altern Vedal holdt en halvtimes presentasjon. Hun har bl.a. erfaring fra Nasjonalt råd for fødselsomsorg og arbeidet med nye kvalitetskrav.

Presentasjonen inkl. notater kan lastes ned som pdf eller sees i nettleseren med animasjoner (krever at du har PowerPoint 2007 på maskina).

Se også vårt høringssvar til kvalitetskravene.

Rapport fra doulaseminaret

Høsten 2010 arrangerte vi et doulaseminar. Last ned rapporten (pdf).

I rapporten skrive vi bl.a.:

Seminaret var fra vårt ståsted vellykket. Vi fikk samlet forskjellige fagfolk og legfolk, og fikk løftet fram problemer for denne kvinnegruppen i Helse-Norge – og ikke minst en forholdsvis enkel og effektiv løsning. I tillegg fikk deltakerne som ikke kjenner til doulaer generelt en bedre forståelse av doulaens arbeid. (…)

Vi som har båret prosjektet frem så langt har stor tro på doulaprosjektet som et forebyggende helsetiltak. Vi tror store summer kan spares inn ved å tilby tilrettelagte tjenester for kvinner i risikogrupper. På sikt kan gjerne ordningen utvides til andre enn innvandrerkvinner, slik som unge mødre, enslige, kvinner med funksjonsnedsettelse osv. . Vi vet at kompliserte fødsler koster både for samfunnet, det enkelte helseforetak, og ikke minst for menneskene involvert. Her kan både økonomiske og menneskelige kostnader reduseres betraktelig med en effektiv og forholdsvis billig ordning. Imidlertid har Liv laga for små ressurser til å dra dette i gang alene og vi er avhengig av tilskudd og samarbeidspartnere. Et slikt prosjekt krever administrasjon og god oppfølging, og vi ser at videre fremdrift forutsetter at prosjektet får lønns- og administrasjonsmidler.

Vi håper at denne rapporten kan bidra til å virkeliggjøre prosjektet

Last ned rapporten (pdf).

Doulaseminar – ny dato!

Tirsdag 23. november arrangerer vi et seminar om utdanning av flerkulturelle doulaer. Seminaret skal være en idémyldring. Vi har den glede å invitere fagfolk, doulaer, flerkulturelle brukere, myndigheter, utdanningsinstitusjoner og andre som kunne tenkes å bidra til en samtale om det «å bli mor på morsmålet». Doula under fødsel

Innvandrerkvinner med svake norskkunnskaper får ofte ikke gode nok helsetjenester per i dag. Dette skyldes bl.a. kommunikasjonsproblemer. Doulaen skal bedre kommunikasjonen mellom brukerne og helsevesenet, og gi kvinnen kontinuitet og trygghet gjennom svangerskapet, fødsel og barsel. En doula er en fødselshjelper uten medisinsk utdanning og ansvar.

Praktisk

Tid: Tirsdag 23. november, kl 9-15:30 

Sted: Gamle Rikshospitalet, Pilestredet Park 7. Rommet heter AORTA og ligger i etasje 2+.  

Påmelding: Bruk Nettskjema.

Program: last ned pdf-fil. 

Pris: 100 kr. Vi serverer lunsj m.m.

Innledere

Manuela Ramin Osmundsen
Anne Karen Jenum
Sara Kahsay
Elin Enger Mollestad
Bodil Frey
Live Glesne Kjølstad

Agenda

Utfordringer i dag
Doulaens oppgaver og funksjon
Utdanningen
Rekruttering av flerkulturell doulaer

Seminaret arrangeres i samarbeid med Ammehjelpen og med støtte fra Bufdir, samt butikkene Lotusbarn  og Bæreglede.

Se også:

http://www.liv-laga.no/arbeid/arrangement/doulaseminar-hosten-2010
http://www.liv-laga.no/arbeid/prosjekter/doulaprosjekt

Doulaseminar høsten 2010

Liv laga vil høsten 2010 arrangere et seminar om utdanning av flerkulturelle doulaer. Seminaret skal være en idémyldring. Det skal være for fagfolk, doulaer, flerkulturelle brukere, myndigheter, utdanningsinstitusjoner og andre som kunne tenkes å bidra. Vi ønsker innspill på hvordan doulaprosjektet kan gjennomføres og finansieres, og hvordan ordningen kan bli permanent i offentlig regi. Siste nytt: Seminaret blir tirsdag 23. november i Oslo.

Doulaprosjektet

For gravide som ikke behersker det norske språket, og/eller har liten kjenneskap til norsk kultur, kan det være vanskelig å få den helsehjelpen de og barna trenger. Dette kan få store følger for liv og helse. Vi vet at dødsraten er høyere for spedbarn født av innvandrerkvinner enn av etnisk norske. Kommunikasjonssvikt er en av årsakene til dette. Liv laga og Ammehjelpen ønsker å dra i gang et prosjekt der vi utdanner flerkulturelle kvinner til doula for sine medsøstre. En doula er opplært til å gi støtte og veiledning til kvinnen og hennes nærmeste under graviditet, fødsel og barseltid. Vi håper å starte dette prosjektet i 2011. Se oppdatert prosjektbeskrivelse. Seminaret er en del av forprosjektet.

Doulaseminaret

Illustrasjon far nyfødt

Seminaret vil bli en møteplass for mennesker og miljøer som sjelden eller aldri møtes. Vi håper at det kan øke kontakten mellom tradisjonelle norske organisasjoner og innvandrerkvinnenes organisasjoner og miljø. Vi håper at bånd vil knyttes mellom legfolk og fagfolk, etniske nordmenn og nordmenn med annet opphav.

Vi ønsker å løfte fram innvandrerkvinnenes behov i møte med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen – og gjerne skape debatt. Vi håper at deltakerne på seminaret kan utveksle erfaringer og ideer, og drøfte behov og løsninger.

Vi ønsker å veksle mellom foredrag og debatt, og vil gjerne ha med noen med personlige erfaringer. Er du eller kjenner du en far som har vært med på en fødsel sammen med en doula? Kanskje er du eller moren fra et annet land, og har opplevd utfordringer knyttet til kommunikasjon, språk og kultur?

Vi er også på jakt etter sponsorer til seminaret.  Ønsker dere å delfinansiere dette arrangementet og slik støtte arbeidet for trygge helsetjenester for gravide flyktninger, asylsøkere og innvandrerkvinner?

Seminaret vil bli arrangert i oktober, et sted i Oslo. Har du innspill til seminaret eller prosjektet? Skriv i forumet vårt eller ta kontakt.

Mer informasjon kommer her når brikkene faller på plass!

Se også artikkel om doula og intervju med doula Madeleine.

Brukerkonferansen 2008

Rapporten fra Brukerkonferansen vi arrangerte 26. mai 2008 er klar. Vi takker deltakerne og våre medarrangører for innsatsen!

Mandag 26. mai 2008 arrangerte Liv laga, i samarbeid med Bygdekvinnelaget, Norges kvinne- og familieforbund, Fødsel i fokus, Allmennlegeforeningen og Jordmorforeningen en brukerkonferanse. Dagen etter presenterte vi resultatene på en konferanse om kvalitet, arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet og Kvinneuniversitetet i Nord.

Konferanser mai 2008

I mai 2008 arrangerte Liv laga en brukerkonferanse. Dagen etter presenterte vi resultatene på en konferanse om kvalitet, arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet og Kvinneuniversitetet i Nord. Rapport fra brukerkonferansen er nå tilgjengelig.

Teksten under er sakset fra våre gamle sider:

Bestem du! Bli med på konferanser 26. og 27. mai

Takk for to flotte konferanser! Det kommer en lengre rapport her i løpet av sommeren. Inntil videre kan du lese våre to presentasjoner (ppt-filer):

Til mødre og fedre! Har du fått god oppfølging i svangerskapet, fødselen og barseltida? Vil du at andre skal oppleve det samme? Eller fikk du dårlig oppfølging og vil forhindre at andre får dét? Bli med på brukerkonferanse!

Mandag 26. mai og tirsdag 27. mai arrangeres to viktige konferanser du ikke bør gå glipp av! Liv laga står i spissen for en brukerkonferanse, se lenger ned. Dagen etter avholder Kvinneuniversitetet Nord (KUN) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en konferanse om kvalitet i tjenestene. Les mer på HODs sider og lenger ned her.

Praktisk informasjon, påmelding etc, se nederst på siden.

Spre gjerne informasjon til andre ved å sende e-post, sms eller skrive ut og distribuere plakater, brosjyrer og løpesedler.

Brukerkonferanse mandag 26. mai

Hvem kan delta? Alle som er gravide eller har vært det de siste årene, samt deres partnere, og andre brukere som er engasjert i saken

Hva er formålet? Finne ut hvilker erfaringer og meninger brukere anno 2008 har.

Hvordan er opplegget? Konferansen er delt i to. Først en runde der fem tema presenteres, deretter erfarings- og meningsutveksling i små grupper.

Hvorfor arrangeres konferansen nå? Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen skal endres. Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer tirsdag 27. mai en konferanse om kvalitet i helsetjenestene – kvalitetskonferansen. Liv laga skal der presentere brukernes syn og vil bygge presentasjonen på bl.a. brukerkonferansen. Resultatene skal også brukes ellers i arbeidet med myndighetene.

Nå kan med andre ord du påvirke morgendagens helsetilbud! Har du ikke anledning til å delta på konferansen tar vi gjerne mot dine meninger skriftlig. Ta gjerne utgangspunkt i spørsmålene og temaene under. Send til info@liv-laga.no eller meld deg inn i vårt forum ved å sende e-post med ønsket passord til nettsjef@liv-laga.no. Merk e-posten konferanse. Eventuelt kan du skrive i tråder på ulike foreldreforum (send oss da lenke). Forslag:

Spørsmålstillinger

 • Hva er dine erfaringer?
 • Hva fungerer?
 • Hva er du fornøyd med?
 • Er helsetjenestene på ditt hjemsted organisert på en spesielt bra måte?
 • Hva er viktig for deg når du møter helsevesenet?
 • Hva savner du?
 • Hva fungerer ikke?
 • Blir din fysiske og psykiske helse ivaretatt?
 • Forbereder svangerskapsomsorgen deg på fødselen og barseltida?
 • Er du trygg på deg sjøl og på å få den hjelp du trenger?

Fem tema

På brukerkonferansen skal fagfolk presentere fem forskjellige tema.

 • Differensiert fødselsomsorg
 • Fagperspektiv og brukerperspektiv
 • Kontinuitet
 • Psykiske reaksjoner i svangerskap, fødsel og barseltid
 • Kvalitetssystemer og pasientsikkerhet

Tre av temaene skal debatteres dagen etter (se lenger ned):

Gruppearbeid

Deretter skal deltakerne arbeide i grupper med temaene. Dette arbeidet ledes av firmaet Sølvpilen. Blant deltakerne skal tre som ønsker det plukkes ut til å delta i paneldebatter på kvalitetskonferansen. Der skal de representere brukerperspektivet. NB! Ingen blir tvunget til å delta i paneldebattene, dette er bare for de som har lyst og anledning.

Til deltakere: Tenk gjerne gjennom problemstillingene under på forhånd og si fra til oss hvilket tema du vil jobbe med.

Differensiert omsorg

Dvs. ulike typer tilbud til ulike type fødsler, fra hjemmefødsel og fødestue til kvinneklinikker med alle typer smertelindring, mulighet for keisersnitt og medisinsk ekspertise

Diskutér: Hva innebærer differensiert omsorg for dere?

Ting å tenke på i forkant:

 • Hvilke erfaringer har du? Hadde du en reell mulighet til differensiert omsorg? Ønsket du det?
 • Hva er fordeler/ulemper med differensiert omsorg?
 • Hvordan bør differensiert omsorg organiseres i store byer, små byer, på bygda?

Brukerperspektiv vs fagperspektiv

Dvs. fagfolk sier at det har aldri vært så trygt å føde som nå, samtidig virker det som brukerne blir mer og mer utrygge

Diskutér: Hva mener dere om utsagnet «det har aldri vært så trygt å føde som nå». Bruk egne erfaringer i diskusjonen.

Ting å tenke på i forkant:

 • Hva gjør deg trygg, hva gjør deg utrygg?
 • Hvordan spiller informasjon fra, og kommunikasjon med henholdsvis andre brukere og fagfolk, inn på din trygghetsfølelse?
 • Hvor mye medbestemmelse ønsker du? Vil du sjøl kunne bestemme om du vil f.eks. ha keisersnitt? Eller skal slike avgjørelser tas av de med medisinsk kompetanse?

Kontinuitet, med vekt på barsel

Dvs. at samme person; eller gruppe personer; eller mange personer med samme «filosofi» følger opp brukeren gjennom alle tre fasene, evt. at alle involverte fagpersoner/grupper har et velfungerende samarbeid.

Diskutér: Hva innebærer kontinuitet og hvorfor er det viktig?

Ting å tenke på:

 • Er kontinuitet like viktig for alle?
 • Har du opplevd kontinuitet?
 • Hvordan kan man få til kontinuitet hos deg, på ditt hjemsted? Alternative og kreative løsninger?
 • Hvem bør ha ansvar for barselomsorgen? Hvilke tjenester skal barselomsorgen inneholde?
 • Hva er dine erfaringer med barselomsorgen? Hva trengte du fra helsepersonell, familien og vennene dine?
 • Forberedte svangerskapsomsorgen deg og din evt. partner dere på barseltida?

Psykiske reaksjoner i svangerskap, fødsel og barseltid

Diskutér: Hvilke utfordringer mtp psykisk helse oppstår i svangerskap, fødsel og barseltid? Bruk egne erfaringer i diskusjonen

Ting å tenke på:

 • Hva er dine er erfaringer med psykens påvirkning på fødselen og fødselens påvirkning på psyken?
 • Ble din, partneren og barnets psykiske helse ivaretatt?
 • Kan psykiske problemer forebygges? Hvordan?

Pasientsikkerhet og kvalitetssikring

Diskutér: Er pasientsikkerheten og kvalitetskiringen i Norge i dag god nok? Hva holder mål, hva gjør ikke?

Ting å tenke på:

 • Har du følt deg trygg på at tjenestene har holdt et høyt faglig nivå?
 • Hva kan gjøres for å kvalitetssikre tjenestene i alle tre fasene?
 • Hvordan kan pasientsikkerheten best ivaretas i alle tre fasene?
 • Hvordan kan brukerne være trygge på tjenestene på fødestuer, små avdelinger og store avdelinger? Hvilke faremoment finnes de enkelte stedene?
 • Hvordan kan pasientsikkerheten ivaretas ved transport? Hvem har ansvaret? Når må man ha følgetjeneste?
 • Er det faglige tilbudet godt uavhengig av tid på døgnet og året? Eller er det variasjoner ifht døgn, ferie m.m.?

Bakgrunn

Myndighetene startet våren 2007 arbeidet med en ny plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Se bl.a. pressemelding fra departementet. Aksjon mot fødekaos (Liv lagas forgjenger) møtte HOD 12. april 2007 og holdt innlegg på et seminar 30. mai. (program, doc.) Se vårt innlegg i nettleseren eller last ned med som PowerPoint-fil eller pdf-fil (begge med notater).

Innspillsrunden gikk høsten 2007. Les gjerne departementets utkast og alle høringssvarene (inkludert vårt).

Mangfold blant deltakerne

Vi har plass til inntil 50 deltakere på konferansen vår. Vi ønsker oss et bredest mulig utvalg: fra hele landet, i forskjellig alder, med ulike erfaringer, osv. Alle som er gravide eller har vært det de siste årene, samt deres partnere, er velkomne!

Logo Lotusbarn

Vi inviterer spesielt fedre og medmødre, da deres perspektiv sjelden blir hørt.

Vi håper også å få med brukere som har første- eller annenhåndserfaring fra omsorgen i andre land. Vi vil lære av andre kulturer og hvordan omsorgen er organisert der.

Brukerkonferansen er i utgangspunktet for småbarnsforeldre og vordende foreldre, men andre legfolk som brenner for god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er også velkomne til å delta og dele sine erfaringer og meninger. Logo Sandvik

Detaljer om programmet etc. vil bli lagt ut her på våre nettsider så snart det er klart. Det vil bli anledning til både å prøve og å kjøpe produkter fra våre sponsorer Lotusbarn og Sandvik/Babyverden.

Departementets kvalitetskonferanse

Bakgrunnen for konferansen er at helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad sa dette i Stortinget i fjor høst: «Mitt mål med strategiarbeidet er å utvikle en felles plattform for svangerskaps- og fødselsomsorgen, som er forankra i oppdatert faglig kunnskap. Dette arbeidet vil kreve at a) brukere, b) fagfolk, c) lokalsamfunn og d) myndigheter har samme forståelse for utfordringene vi står overfor, og for hvilken vei vi skal gå for å skape et trygt fødetilbud med kontinuitet og forutsigbarhet i alle deler av landet.”

Konferansens mål er å oppnå en felles forståelse av hva kvalitet i omsorgen innebærer, og at nye momenter, ideer og løsningsforslag skal vokse fram i diskusjoner og samtaler mellom ulike aktører. Konferansen er delt opp i tre sesjoner som vil åpne med innledninger fra paneldeltakerne og fortsette med diskusjon. Diskusjonen vil være åpen for innlegg fra salen. Temaene for sesjonene skal vi også arbeide med på brukerkonferansen.

Fagperspektiv og brukerperspektiv: Med keisersnitt som eksempel skal sesjonen diskutere hvorvidt det er stor avstand mellom bruker- og fagperspektiv, og er det i så fall et problem? Hvis ja: Er avstanden økt eller minsket de senere år? Hvorfor skjer det endringer? Hva kan gjøre for å bedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og brukere?

Kontinuitet: Hva er kontinuitet? Hva er bra med kontinuitet? Hvem trenger kontinuitet, alle eller spesielle grupper? Er kontinuitet mulig i praksis? Sesjonen skal gjøre rede for erfaringer fra ulike steder med kontinuitetsarbeid generelt og barselomsorg spesielt. Den skal drøfte hva som kan gjøres allment, hva kan/skal gjelde hele landet og hvilke lokale løsninger som er mulig.

Kvalitetssystemer og pasientsikkerhet: Sesjonen skal drøfte betydningen av systematisk arbeid for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet innenfor svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Har vi noe å lære av hvordan systematisk forbedrings- og sikkerhetsarbeid drives i andre bransjer?

Praktisk informasjon

Program brukerkonferansen

Dagen blir delt i to bolker. Først skal temaene presenteres kort. Etter lunsj skal brukerne arbeide sammen i grupper. (Programmet er ikke 100% klart, men blir omtrent som følger:)

Tid Ansvarlig Tema/aktivitet
09:00 Lotusbarn og Liv laga Registrering, mingling, produktsalg
10:00 Liv laga og Sølvpilen Velkommen, presentasjon av oss og dagen
10:10 Tone Dorthe Sletten, Allmenlegeforeningen Dagens tjenester
10:30 Liv laga Hva vet man om hva brukerne mener?
10:40 Jordmor Annett Michelsen Differensiert omsorg
11:00 Jordmødrene Anne Hedvig Mellbye Pfeffer og Lise Gaudernack Brukerperspektiv vs fagperspektiv
11:20 Pause
11:30 Jordmorstudent Kjersti Sletten Kontinuitet, med vekt på barsel
11:50 Spesialpsykolog Aslaug Haug, Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse Psykiske reaksjoner i svangerskap, födsel og barseltid
12:10 Rolf Gunnar Jørstad, Norsk pasientskadeerstatning Pasientsikkerhet og kvalitetsikring
12:30 Sølvpilen og Lotusbarn Lunsj og mingling, produktsalg
13:15 Sølvpilen Kafé (gruppearbeidet), inkl oppsummering av gruppene
16:30 Liv laga og Sølvpilen Oppsummering om dagen/avslutning
17:00 Alle som vil Pizza!

Tid og sted

Brukerkonferansen: Oslo, mandag 26. mai 2008. Start 9-10, slutt ca 17.

Konferansen vil foregå på Haraldsheim vandrehjem ved Storo. Det er grøntområder rundt vandrehjemmet, fine til trilleturer etc. Veibeskrivelse er på Haraldsheims nettsider. For de som er usikre på veien kan vi arrangere felles avreise fra f.eks. Oslo S. Vi har reservert overnattingsrom samme sted.

Deparetements konferanse: Lillestrøm, tirsdag 27. mai 2008

Pris

 • Brukerkonferansen: 200 kr: Betal inn til konto 1254 05 43508, Cultura bank. Merk betalingen med ditt navn
 • Departementets konferanse: 530 kr

Påmelding

 • Brukerkonferansen: meld deg på via skjemaet vårt på Universitetet i Oslos sider så snart som mulig! På grunn av fulle hoteller i Oslo må vi bruke først-til-mølla-prinsippet. Du vil få raskt bekreftelse hvis du får plass på konferansen.
 • Departementets konf.: lindis.sloan@kun.nl.no. NB! Påmeldingsfrist var 5. mai, men vi har reservert 30 plasser til brukere og Lindis Sloan tar imot påmeldinger fortløpende. Du trenger ikke delta på denne hvis du ikke har tid/råd, men har du anledning er vi sikre på at det blir en interessant dag!

Overnatting

Det er dessverre fullt på nesten alle hoteller i Lillestrøm og Oslo. Vi har holdt av rom på Haraldsheim vandrehjem, bookingnummer er 170002. Haraldsheim ligger utenfor bykjernen, men det er lett å komme dit med t-bane og annen kollektivtrafikk. Se høyere opp. Bestill så snart du kan om du ikke kan ha privat overnatting!

Reise

Hvis du har store reisekostnader oppfordrer vi deg til å skaffe en lokal sponsor, f.eks. lokalag i Norges kvinne- og familieforbund, Bygdekvinnelaget og Sanitetskvinnene.

Vi har fått mer i støtte av HOD og av sponsor slik at vi nå kan sponse deg med høye kostnader! Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Barn ingen hindring

Vi vil at alle som ønsker det skal kunne delta, uavhengig av alder på barna. Hvis du ammer eller av annen grunn må ha med barn er ikke det noe problem. Vi har leid inn barnevakter som kan f.eks. trille tur med babyer som skal sove og er vant med vogn; de kan leke med større barn ute og inne, vi tar med leker; dessuten kan de aktivisere de halvstore babyene, gjerne i samme rom eller rett ved siden av.

Arrangører brukerkonferansen

Liv laga arrangerer konferansen i samarbeid med:

Fødsel i fokus

Norges kvinne- og familieforbund

bygde

DNJ

Banner legefor

PR-materiell

Vi går med en bunke løpesedler i veska og deler ut til alle vi ser med småbarn eller gravide mager. Kanskje du vil gjøre det samme? Eller legge i hyllene i barnehagen, på disken på den lokale kafén, babybutikken e.l.? Eller kanskje bare sende en e-post til dine kontakter? (Se forslag nederst.)

Pressemelding (doc-fil) som du gjerne kan sende til din lokalavis.

Til utskrift (pdf-filer):

SMS

Til mødre og fedre! Har du fått god oppfølging i svangerskapet, fødselen og barseltida? Vil du at andre skal oppleve det samme? Eller fikk du dårlig oppfølging og vil forhindre at andre får dét? Bli med på brukerkonferanse!

Til nettsider og e-post

Brukerkonferanse om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen

Kjenner du noen vordende eller nybakte foreldre? Venter du sjøl eller har du fått barn? Har du meninger og erfaringer du vil dele med andre? Bli med og bestem!

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen skal endres. Vil du påvirke endringene? Bli med på konferanse i Oslo mandag 26. mai! Da skal 50 foreldre og vordende foreldre sammen finne ut hva brukerne opplever og ønsker. Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg skal presentere funnene på en konferanse arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet dagen etter. De skal også bruke resultatene ellers i arbeidet med myndighetene. Se mer informasjon på nettsidene: http://www.liv-laga.no/konferanser.html